Trä I Kvadrat AB

Ytbehandling

Ytbehandling sker dels i vårat conveyormatade sköljmåleri (flowcoating) och i panelmålerianläggning. Finns även traditionellt sprutmåleri för mindre serier.