Trä I Kvadrat AB

TRÄ I KVADRAT AB är ett företag som startades 2012. Vi bedriver tillverkning och försäljning av produkter till både privatpersoner och företag. På platsen har det funnits snickeriverksamhet sedan 1920-talet och det finns en stark tradition av träbearbetning i bygden.