Trä I Kvadrat AB

Lamellimning

Vi limmar olika produkter som stolpar handledare ämnen till räcken, dörrar och fönster. Vi använder företrädesvis C4 klassat lim (MUF) men även D4 (PVAC lim) och EPI lim. Våra kunder finns i Sverige och utomlands.